Sélectionner une page

Το Predictive Index είναι μια πλήρης εργαλειοθήκη αξιοποίησης των Ταλέντων του Οργανισμού σας.

Υποστηρίζει την Ηγεσία του Οργανισμού στη σύνδεση της Στρατηγικής με την Κουλτούρα, με στόχο την αύξηση της Επιχειρηματικής απόδοσης.

Εφαρμόστε τις επιχειρηματικές λύσεις του Predictive Index σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εργαζομένων σας, ώστε η λήψη των αποφάσεων σας, που αφορούν στους ανθρώπους σας, να βασίζεται σε αντικειμενικότητα και δεδομένα.

 

 

 

Οι Επιχειρηματικές Λύσεις του Predictive Index® Solutions είναι κατοχυρωμένα σήματα της εταιρείας The Predictive Index, LLC. www.predictiveindex.com

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Έχετε υψηλό κύκλο εργασιών;
Η απόδοση της Ομάδας σας ευθυγραμμίζεται με τους επιχειρηματικούς σας στόχους;
Διαχειρίζεστε κάποιον μετασχηματισμό;

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ PI ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ PREDICTIVE INDEX

Ευθυγραμμίστε τις ομάδες Διοίκησης με την Επιχειρηματική Στρατηγική.

Σχεδιάστε μια στρατηγική αξιοποίησης των ταλέντων σας, που ενισχύει την πραγματοποίηση των στρατηγικών σας στόχων.

Κρατήστε υψηλά τον πήχη του επαγγελματισμού σας στην απόκτηση ταλέντων, αξιοποιώντας τους συμπεριφορικούς και γνωστικούς στόχους της κάθε θέσης του Οργανισμού.

Κατανοήστε τις συμπεριφορικές συνδέσεις και την γνωστική ικανότητα της κάθε Ομάδας.

Ενισχύστε την απόδοση της Ομάδας και διαχειριστείτε την αποτελεσματικά.

Διαγνώστε την αφοσίωση των Ανθρώπων σας και την συσσωρευμένη εμπειρία εντός του Οργανισμού σας, ενισχύοντας την αντίληψη σας, ώστε να δράτε άμεσα και αποτελεσματικά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΑΣ

Περισσότεροι από 7000 πελάτες, από τις επιχειρήσεις Fortune 500 έως τις μικρές επιχειρήσεις,
αξιοποιούν την κορυφαία τεχνογνωσία μας.

Απλό, Επιστημονικό, Αντικειμενικό, Σαφές, Γρήγορο, Εύχρηστο, Web-based

ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι αξιολογήσεις μας αναπτύσσονται σύμφωνα με αναγνωρισμένα ψυχολογικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές επίσημων φορέων, όπως:

  • American Psychological Association (APA)
  • Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP)
  • International Test Commission (ITC),
  • DNV-GL.

PI TEAM DISCOVERY

Ανακαλύψτε τις συλλογικές δυνατότητες και τα τυφλά σημεία της κάθε Ομάδας του Οργανισμού σας.
Δημιουργήστε ένα Σχέδιο Δράσης της Ομάδας και συνεργαστείτε αποτελεσματικά, στηριζόμενοι σε επιστημονικές συστάσεις.
Επιλέξτε τις Στρατηγικές Προτεραιότητές σας και ευθυγραμμίστε τους Στόχους της Ομάδας σας για να οδηγήσετε τον Οργανισμό σας στην επιτυχία.

PI Job Assessment™

Είτε κάνετε προσλήψεις, είτε χαρτογραφείτε μελλοντικούς ρόλους, είναι σημαντικό να καθορίσετε—εκ των προτέρων—ποιες συμπεριφορές και γνωστικές ικανότητες θα χρειαζόταν το άτομο που θα αναλάβει τον εκάστοτε ρόλο για να πετύχει. Το PI Αξιολόγηση Θέσης (PI JOB ASSESSMENT ™ – PI JA) σας επιτρέπει να εντοπίσετε αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε τους υποψηφίους σας σε σχέση με τους προαποφασισμένους σας στόχους.

PI Behavioral Assessment™

Η PI Συμπεριφορική Αξιολόγηση (PI BEHAVIORAL ASSESSMENT ™ – PI BA) είναι μια αυτό-αξιολόγηση ενηλίκων. Αφορά στα κίνητρα που έχει ο καθένας μας και είναι ερωτηματολόγιο ελεύθερης επιλογής. Προσφέρει επίγνωση των κινήτρων και πρόγνωση αναμενόμενων συμπεριφορών ενός ατόμου. Μετράει: την παρακίνηση του ατόμου στην άσκηση επιρροής, την κοινωνική αλληλεπίδραση, την συνέπεια με σταθερότητα και την συμμόρφωση στους κανόνες και στη δομή. Η αντικειμενικότητα – υποκειμενικότητα υποδεικνύει την ατομική προτίμηση στην επεξεργασία πληροφοριών και στη λήψη αποφάσεων. Το PI BA προβλέπει τον προσανατολισμό του ατόμου στα αποτελέσματα, το στυλ επικοινωνίας και ηγεσίας, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη σύνδεση με τους ανθρώπους.

PI Cognitive Assessment™

Γνωρίζετε ότι η γνωστική ικανότητα είναι ο Νούμερο 1 προγνωστικός παράγοντας της επιτυχίας ενός ατόμου σε μια θέση; Κάθε θέση έχει διαφορετικές γνωστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, ενώ σε έναν νέο-εισαχθέντα Συντονιστή Μάρκετινγκ, σε θέση μικρής ή μέτριας ευθύνης, δεν θα απαιτηθεί να κάνει έναν βαθιά μακροχρόνιο σχεδιασμό, ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης του Μάρκετινγκ προ-απαιτείται να σκέφτεται και να σχεδιάζει μακροχρόνια – και αυτό απαιτεί υψηλότερη γνωστική ικανότητα. Η PI Γνωστική Αξιολόγηση (PI COGNITIVE ASSESSMENT™- PI JA) αποτελείται από 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αξιολογεί το πόσο γρήγορα μπορεί το κάθε άτομο να μαθαίνει, να αντιλαμβάνεται και να σκέφτεται μέσω πολυπλοκότητας. Με το PI, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι προσλαμβάνετε ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν στις γνωστικές απαιτήσεις της κάθε θέσης.

PI Employee Experience Survey™

Η PI Έρευνα Εμπειρίας Εργαζομένων (PI EMPLOYEE EXPERIENCE SURVEY™) μετράει την αφοσίωση των εργαζομένων και ειδικότερα το επίπεδο αφοσίωσης προς την Θέση, την Ομάδα, τον Οργανισμό και τον Προϊστάμενο. Παρέχει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να παρέχουν ειλικρινή, εμπιστευτική ανατροφοδότηση στις τέσσερις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Ανακαλύψτε περεταίρω Εργαλεία Διαχείρισης Ταλέντων, Λύσεις και Εκπαίδευση στην ιστοσελίδα AKPartners.net και Catilsolutions.com. H AK + Partners είναι ο Επίσημος Συνεργάτης της Predictive Advantage SA και ο Πιστοποιημένος Συνεργάτης του Predictive Index ® για την Ελβετία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία, Υποστηρίζουμε διεθνώς τους πελάτες μας μέσω ενός επαγγελματικού δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών σε παγκόσμιο επίπεδο .